Centar je lepo uređeni poligon za obrazovanje mladih i istraživanja iz oblasti koje se bave vodenim ekosistemima i životom u njima i oko njih.  Stvaran je od 2006. godine zahvaljući entuzijazmu studenata, saradnika i profesora  -  istraživača Tima za ribarstvo i primenjenu zoologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a uz pomoć stranih i domaćih projekata, institucija i ljudi dobre volje - donatora.

 

Misija Centra

 

- Da se na prostoru legata, koji će trajno ostati u vlasništvu mladih generacija, stvori savremeno opremljeni Centar za obrazovanje i istraživanja u kome će se sticati nova znanja i veštine, koji će dati doprinos razvoju znanja, nauke, privrede, boljeg i humanijeg društva,  zdravijeg života, humanijeg odnosa među ljudima i ljudi prema prirodi koja nas okružuje

 

Vizija Centra

 

- Ostvarenje malih, ali i velikih snova svih onih koji žele da uče, istražuju, stvaraju, unapređuju, ulepšavaju, razvijaju...

 

 


Namena Centra

 

- Sticanje novih saznanja i veština
- Teoretska i praktična nastava
- Realizacija naučnih i obrazovnih projekata
- Unapređenje znanja i umeća
- Promocija nauke, struke i stvaralačkog rada    
- Razvijanje ljubavi ka vodenim biljkama i životinjama
- Razvijanje ekološke svesti i zdravog života
- Podsticanje stvaralačkog duha kod mladih generacija
- Razvijanje svesti o značaju usklađenosti savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća sa prirodnim zakonitostima

- Podsticanje mladih generacija za bavljenje poljoprivrednim i delatnostima vezanim za vodenu sredinu (hidrobiologija, ribarstvo, akvakultura, geografija, hidrologija...)

- Uživanje u prijatnom okruženju

 

Eksperimenti

 

Pored eksperimenata koji se obavljaju po programu istraživanja članova istraživačkog tima, eksperimenti se mogu obavljati i na osnovu zahteva institucija za koje je potrebno uraditi eksperiment.

 

Vanredno stanje uzrokovano COVID-19 pandemijom

 

Nakon ukidanja vanrednog stanja zbog pandemije COVID-19 virusa, obaveštavamo vas da će Centar ponovo otvoriti svoje kapije za pojedinačne, porodične i grupne posete od subote, 13.06.2020.

 

IX međunarodna konferencija Water & Fish

 

IX međunarodna konferencija će se održati od 16. do 18. juna 2021. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Informacije o konferenciji biće blagovremeno dostupne na sajtu. Zbornike radova sa prethodnih konferencija možete preuzeti sa linka: Konferencija.

 

 

Sezona poseta

 

Centar se može posetiti svakog dana u periodu od 20. aprila do 30. oktobra  od 8h do 15h (radnim danima), odnosno od 8h do 16h (vikendom). Za grupne posete je neophodna prethodna najava.  Porodične i pojedinačne posete moguće su svakim danom. Ukoliko ste zainteresovani za posete, možete kliknuti na stranicu Posete i tamo ćete naći sve potrebne informacije i kontakte.


Fotografije Centra:

 Kratak promotivni film centra snimljen iz bespilotne letelice:

 

 

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved
Akvakultura i ribarstvo 2011 Akvakultura i ribarstvo 2009