Centar je lepo uređeni poligon za obrazovanje mladih i istraživanja iz oblasti koje se bave vodenim ekosistemima i životom u njima i oko njih.  Stvaran je od 2006. godine zahvaljući entuzijazmu studenata, saradnika i profesora  -  istraživača Tima za ribarstvo i primenjenu zoologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a uz pomoć stranih i domaćih projekata, institucija i ljudi dobre volje - donatora.

 

Misija Centra

 

- Da se na prostoru legata, koji će trajno ostati u vlasništvu mladih generacija, stvori savremeno opremljeni Centar za obrazovanje i istraživanja u kome će se sticati nova znanja i veštine, koji će dati doprinos razvoju znanja, nauke, privrede, boljeg i humanijeg društva,  zdravijeg života, humanijeg odnosa među ljudima i ljudi prema prirodi koja nas okružuje

 

Vizija Centra

 

- Ostvarenje malih, ali i velikih snova svih onih koji žele da uče, istražuju, stvaraju, unapređuju, ulepšavaju, razvijaju...

 

 


Namena Centra

 

- Sticanje novih saznanja i veština
- Teoretska i praktična nastava
- Realizacija naučnih i obrazovnih projekata
- Unapređenje znanja i umeća
- Promocija nauke, struke i stvaralačkog rada    
- Razvijanje ljubavi ka vodenim biljkama i životinjama
- Razvijanje ekološke svesti i zdravog života
- Podsticanje stvaralačkog duha kod mladih generacija
- Razvijanje svesti o značaju usklađenosti savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća sa prirodnim zakonitostima

- Podsticanje mladih generacija za bavljenje poljoprivrednim i delatnostima vezanim za vodenu sredinu (hidrobiologija, ribarstvo, akvakultura, geografija, hidrologija...)

- Uživanje u prijatnom okruženju

 

Eksperimenti

 

Pored eksperimenata koji se obavljaju po programu istraživanja članova istraživačkog tima, eksperimenti se mogu obavljati i na osnovu zahteva institucija za koje je potrebno uraditi eksperiment.

 

IX međunarodna konferencija Water & Fish

 

IX međunarodna konferencija će se održati u junu 2025. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Informacije o konferenciji biće blagovremeno dostupne na sajtu. Zbornike radova sa prethodnih konferencija možete preuzeti sa linka: Konferencija.

 

 

Sezona poseta

 

Centar se može posetiti svakog dana izuzev prvomajskih  i  uskršnjih  (od 1. do 6. maja, kada neće raditi za posetioce) u periodu od 20. aprila do prvih dana novembra, odnosno dok su povoljne vremenske prilike, od 8h do 16h (radnim danima), odnosno od 8h do 18h (vikendom). Za grupne posete je neophodna prethodna najava.  Porodične i pojedinačne posete moguće su svakim danom. Ukoliko ste zainteresovani za posete, možete kliknuti na stranicu Posete i tamo ćete naći sve potrebne informacije i kontakte.


Fotografije Centra:

 Kratak promotivni film centra snimljen iz bespilotne letelice:

 

 

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved
Akvakultura i ribarstvo 2011 Akvakultura i ribarstvo 2009