"Mali Dunav", rečni tok - živa maketa reke Dunav dužine preko 1 000 metara nastao u koritu bivšeg zagađenog  potoka Šugavac - čija je otpadna voda najpre delimično prirodno prečišćena korišćenjem vetlanda, a potom uvedena u cevovod, samo korito očišćeno i naturalno uređeno. Voda u Malom Dunavu potiče iz izdani odakle se crpi sa dubine od preko 120 metara dubine, a potom "izvire" na napravljenom „vrelu” Malog Dunava po uzoru na pravi izvor reke Dunav u Švarcvaldu.

 

Gornji deo Centra - "Mala Podunavska divljina" se prostire na levoj i desnoj šumovitoj obali gornjeg toka "Malog Dunava" na površini od oko 6 hektara.

Srednji deo toka, protiče kroz središte Oglednog dobra Radmilovac, na čijoj se desnoj obali nalazi Podrum vina i jakih pića, Degustaciona sala u kojoj se može probati studentsko, ali i rektorsko vino, pekmez od paradajza, ceđeni sokovi, sezonsko voće - više stotina sorti  jabuka,  breskvi, kajsija..., a na levoj Medna dolina, gde pčele sa ispaše po Oglednom dobru stvaraju kvalitetan med.

 

Gornji i srednji deo "Malog Dunava"  će biti dostupan posetiocima nakon obezbeđivanja sredstava za ograđivanje "Male Podunavske divljine"  i održavanje gornjeg i srednjeg dela toka "Malog Dunava".

 

 

 

 

Donji deo toka, protiče kroz središte glavnog prostora Centra "Mali Dunav", koji se prostore na  5,5 hektara (koji je otvoren za posetioce,  klikom na ikoni posete se može detaljnije upoznati sa ponudom za posetioce)  čine:

 

- 14 eksperimentalnih ribnjačkih bazena - jezera za program ishrane riba
- 6 ribnjačkih jezera za program gajenja kandidata za matice u program selekcije
- 4 jezera za pecanje riba (dečije pecanje, porodično pecanje i pecanje velikih šarana)
- 1 jezero - matičnjak za gajenje matica riba iz programa selekcije
- Jezero - "Mala Đerdapska akumulacija" sa prirodnim mrestilištem riba, sojenicom i vodenom površinom  za plovidbu velikih čamaca
- Jezera sa živom izložbom vodenih biljaka (Vodena botanička bašta)
- Zgrada Centra za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju sa dve hale ukupne površine od oko 300 m. kv., sa 70 tankova,  72 akvarijuma, robot sistemom za prihranu riba, savremenim sistemom za praćenje kvaliteta vode u tankovima i spoljnim jezerima, 1 većim i 8 manjih RAS sistema, opremom za mrest, selekciju, gajenje riba i realizaciju eksperimenata sa vodenim organizmima.
- Brvnara - javni akvarijum sa izloženim vrstama hladnovodnih i toplovodnih riba koje nastanjuju Dunav i njegove pritoke
- Malo Veliko Ratno Ostrvo sa Alaskom kolibom - muzejom ribarstva
- Ostrvo evolucije
- Plovna zona  za plovidbu  malih drvenim čamaca  oko Malog Velikog Ratnog Ostrva
- Letnja učionica od drveta i trske
- Prostor za posmatranje nevidljivih vodenih stvorenja

- Praistorijsko ribarsko naselje (u izgradnji – očekuje se završetak do kraja maja meseca)

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved
Akvakultura i ribarstvo 2011 Akvakultura i ribarstvo 2009