Poljoprivredni fakultet

 

Osnovan pre skoro 100 godina, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (http://www.agrif.bg.ac.rs/) danas je najveći Poljoprivredni fakultet u Srbiji, ali i na Balkanskim prostorima, sa oko 500 zaposlenih i oko 4.500 studenata. Jedan je od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu (http://www.bg.ac.rs/).


Konferencija "Water & Fish" će biti održana u zgradi fakulteta u Zemunu, čiji je stari deo izgrađen u akademskom stilu tridesetih godina prošlog veka, uklopljen sa novim delom izgrađenim 50 godina kasnije.


Zemun je beogradska opština na desnoj obali Dunava, nedaleko od ušća Save. Zemun je deo srpske metropole Beograda (www.beograd.rs) od 1934. godine, a opet sam za sebe mali grad sa kompletnom infrastrukturom i posebnim mentalitetom žitelja (blizu 160.000 stanovnika) koji ga doživljavaju kao svojevrsni "grad u gradu".


CEFAH “MALI DUNAV”

OGLEDNOG DOBRA RADMILOVAC

 

CEFAH „Mali Dunav” je lepo uređeni poligon za obrazovanje mladih i istraživanja iz oblasti koje se bave vodenim ekosistemima i životom u njima i oko njih.  Stvaran je od 2007. godine zahvaljujući entuzijazmu studenata, saradnika i profesora - istraživača tima za ribarstvo i primenjenu zoologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu, a uz pomoć stranih i domaćih projekata, institucija i ljudi dobre volje - donatora.

 

Želja nam je da se na prostoru legata, koji će trajno ostati u vlasništvu mladih generacija, stvori savremeno opremljeni Centar za obrazovanje i istraživanja u kome će se sticati nova znanja i veštine, koji će dati doprinos razvoju znanja, nauke, privrede, boljeg i humanijeg društva,  zdravijeg života, humanijeg odnosa među ljudima i ljudi prema prirodi koja nas okružuje

 

Voleli bi da ostvarimo male, ali i velike snove svih onih koji žele da uče, istražuju, stvaraju, unapređuju, ulepšavaju, razvijaju ...

 

Lokacija Centra

Grad Beograd, Opština Grocka, naselje Vinča (oko 10 km od centra Beograda)
Smederevski put b.b. 
Ogledno Dobro „Radmilovac” Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Sekretar konferencije:
Božidar Rašković
raskovic@agrif.bg.ac.rs

 

Adresa:
Institut za Zootehniku
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Nemanjina 6, Zemun
11080 Beograd
Srbija

 

Telefon/faks:
011 316 84 99

 

E-mail:
ribarstvo@agrif.bg.ac.rs

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved