Kotizacija za učesnike (sa i bez radova) konferencije: 120 € (uplate u dinarima će se preračunati po srednjem kursu NBS). Kotizacija uključuje: učešće na konferenciji, zbornik radova - “WATER & FISH 2018”, propagandni materijal, zajedničku svečanu večeru, ručkove i zakuske za sva tri dana, osveženja i izlete. Za Članove EAS-a, PASTI-a i  IAVBC-a kotizacija se umanjuje za 20€ i iznosi 100 €. Za studente, prateće osobe učesnika konferencije i zaposlene iz privrede bez radova, kotizacija je 60 €.

 

Kotizacija se može uplatiti na žiro račun Poljoprivrednog fakulteta:

 

840 –1872666-79 sa pozivom na broj 02 290

 

ili prilikom registracije učesnika uz prethodnu najavu prisustva.

 

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved