Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi protivvrednost 50 € na dan uplate, po srednjem kursu NBS za sve učesnike. Kotizacija uključuje: Zbornik radova - knjigu "Water & Fish", propagandni materijal, zajedničku svečanu večeru, ručkove za sva tri dana, zakuske i osveženja. Članovi EAS-a i PASTI-ja imaju pravo na popust od 20%.

 

Kotizacija se može uplatiti na žiro račun Poljoprivrednog fakulteta:

 

840 –1872666-79 sa pozivom na broj 02 290

 

ili prilikom registracije učesnika uz prethodnu najavu prisustva.

 

 

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved