1. Stanje ribarstva i akvakulture;

2. Proizvodni sistemi i tehnologije gajenja u održivoj akvakulturi;

3. Hrana za ribe, riba kao hrana;

4. Selekcija, reprodukcija, kvalitet gameta i životni ciklusi gajenih vodenih organizama;

5. Ribarstvo otvorenih voda;

6. Kvalitet voda i  vodeni  organizmi;

7. Bezbednost proizvodnje u akvakulturi;

8. Zdravlje i dobrobit vodenih organizama;

9. Biosigurnost u akvakulturi;

10. Obrazovanje i stručno usavršavanje u akvakulturi i upravljanju vodama

11. Socioekonomski aspekti upravljanja i rukovođenja u  akvakulturi i ribarstvu.

 

 

 • Zoran Marković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija  - predsednik naučnog odbora
  Vesna Poleksić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija - potpredsednik naučnog odbora
  Dušan Palić, Fakultet veterinarske medicine, Ludvig-Maksimilijan Univerzitet u Minhenu, Nemačka - potpredsednik naučnog odbora
  Božidar Rašković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija - sekretar naučnog odbora
  Alistair Lane, Izvršni direktor, Evropsko društvo za akvakulturu EAS, Ostende, Belgija
  David Scarfe, Međunarodno udruženje veterinara za vodene organizme, LLC; Bartlett, USA
  Béla Urbányi,  Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska
  Ákos Horváth, Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska
  Jelena Lujić, Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska
  Uroš Ljubobratović, Naučni institut za ribarstvo i akvakulturu NARIC, HAKI,Sarvaš,  Mađarska
  Michael Chatziefstathiou, Departman za životnu sredinu, Egejski Univerzitet, Grčka
  Vlachos Nikolaos, Departman za ribarstvo i akvakulturu, Tehnološko- obrazovni institut Zapadne Grčke, Mezolongi,Grčka
  Maria - Miranda Tsoumani, Departman za biološke primene i tehnologiju Univerziteta u  Janjini, Grčka
  Werner Kloas, Leibniz-Institut  za slatkovodnu ekologiju i  ribarstvo, Berlin, Nemačka (očekuje se potvrda učešća)
  Maja Grubišić, Slobodni Univerzitet, Berlin, Nemačka
  Mette Sørensen, Fakultet prirodnih nauka i akvakulture, Severni Univerzitet, Norveška
  Tania Hubenova, Institut za ribarstvo i akvakulturu, Plovdiv, Bugarska
  Mustafizur Rahman, Fakultet prirodnih nauka, Međunarodni islamski Univerzitet, Malezija
  Ina Wagenaar,  Univerzitet u Johanesburgu, Južna Afrika

 • Chris Walster, Ostrvsko udruženje veterinara, Staford, Velika Britanija
  Marijana Todorčević, Centar za dijabetes, endokrinologiju i metabolizam, Univerzitet u Oksfordu, Velika Britanjia
  Zdeněk Adámek, Fakultet za ribarstvo i zaštitu voda, Univerzitet u Južnoj Bohemiji , Češka Republika 
  Lidia Robaina, Univerzitet Las Palmas, Kanarska ostrva, Španija
  Marina Piria,  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora
  Nebojša Savić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci, BiH
  Radmilo Čolović, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu,  Srbija
  Mirjana Lenhardt, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd, Srbija
  Momir Paunović, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd, Srbija (očekuje se potvrda učešća)
  Dejana Trbović, Institut za higijenu I tehnologiju mesa, Beograd, Srbija
  Miroslav Ćirković, Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad", Srbija
  Vladimir Radosavljević, Naučni institut za veterinarstvo Srbije, Beograd, Srbija
  Ivana Živić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Saša Marić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Vladica Simić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
  Zorka Dulić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Marko Stanković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

  Renata Relić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Organizacioni odbor

Zoran Marković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija – predsednik odbora
Vesna Poleksić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija – potpredsednik odbora
Dušan Palić, Fakultet veterinarske medicine, Ludvig-Maksimilijan Univerzitet u Minhenu, Nemačka – potpredsednik odbora
Božidar Rašković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija – sekretar odbora
Marko Stanković, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija – sekretar odbora
Zorka Dulić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Ivana Živić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Renata Relić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Dalibor Vukojević, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Stefan Skorić, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, Srbija
Marija Smederevac Lalić, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, Srbija
Katarina Stojanović, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Anđelina  Radojević , Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Milenka Žunić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Zorica Radović, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Ljubica Todorić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
Vukosav Golubović, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
Nenad Radosavčev, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved