1. Proizvodni sistemi i tehnologije gajenja u održivoj akvakulturi

2. Hrana za ribe, riba kao hrana

3. Selekcija, reprodukcija, kvalitet gameta i životni ciklusi gajenih vodenih organizama

4. Ribarstvo otvorenih voda

5. Kvalitet voda i  vodeni  organizmi

6. Bezbednost proizvodnje u akvakulturi

7. Zdravlje i dobrobit vodenih organizama

8. Biosigurnost u akvakulturi

9. Obrazovanje i stručno usavršavanje za akvakulturu i upravljanje vodama

10. Socioekonomski aspekti upravljanja i rukovođenja u  akvakulturi i ribarstvu

 

 

 • Zoran Markovic, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Vesna Poleksic, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 • Radmila Stikic, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Akos Horvath, Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska
  Ulfert Focken, Tunski Institut za ekologiju u ribarstvu, Arensburg, Nemačka
  Christian Schlechtriem, Fraunhofer institut za molekularnu biologiju i primenjenu ekologiju IME, Nemačka
  Johannes Pucher, Centar za prirodne nauke, Univerzitet u Hoenhajmu, Nemačka
  Michael Chatziefstathiou, Pan Helensko društvo tehnologa i ihtiologa, Grčka
  Mette Sørensen, Fakultet prirodnih nauka i akvakulture, Severni Univerzitet, Norveška

  Dušan Palić, Fakultet veterinarske medicine, Ludvig-Maksimilijan Univerzitet u Minhenu, Nemačka
  Adrian Grozea, Fakultet za stočarstvo i biotehnologiju, Banatski Univerzitet poljoprivredne i veterinarske medicine "Rumunski Kralj Mihael I" Temišvar, Rumunija
  Piet Spaak, Odeljenje za akvatičnu ekologiju, Eawag, Dibendorf, Švajcarska
  Tania Hubenova, Institut za ribarstvo i akvakulturu, Plovdiv, Bugarska
  Milena Mičić, Akvarijum Pula, Hrvatska
  Daniel Žarski, Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska

 • Jelena Lujić, Departman za akvakulturu, Univerzitet Sveti Ištvan, Godolo, Mađarska
  Jaroslav Andreji, Slovački poljoprivredni Univerzitet u Nitri, Fakultet za agrobiologiju i hranu, Nitra, Slovakia
  Aleksandar Joksimović, Institut za biologiju mora, Kotor, Crna Gora
  Nebojša Savić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banja Luci, BiH
  Jovanka Lević, Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Srbija 
  Mirjana Lenhardt, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd, Srbija
  Aurelija Spirić, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd, Srbija
  Miroslav Ćirković, Naučni institut za veterinarstvo "Novi Sad", Srbija
  Zorka Dulić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Ivana Živić, Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
  Renata Relić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Organizacioni odbor

Zoran Marković, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Vesna Poleksić, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Božidar Rašković, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Zorka Dulić, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Marko Stanković, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Ivana Živić, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Renata Relić, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Dalibor Vukojević, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Stefan Skorić, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, Srbija

Marija Smederevac Lalić, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, Srbija

Uroš Ljubobratović, HAKI, Sarvaš, Mađarska

Zorica Radović, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Ljubica Todorić, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
Milenka Žunić, Poljoprivredni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved