Uporedo sa konferencijom odvijaće se i sajam tehničkih i tehnoloških dostignuća. Namera organizatora je da na jednom mestu okupi proizvođače riba i namirnica od riba, proizvođače i uvoznike hrane i lekova za ribe, proizvođače i uvoznike opreme za ribarstvo, trgovce ribom i opreme, projektanske firme iz oblasti ribarstva, poslovne ljude i stručnjake iz oblasti ribarstva, naučne i stručne institucije koje u svojim osnovnim ili sporednim delatnostima imaju zastupljeno ribarstvo ili prateće delatnosti ribarstva, sportske, privredne i rekreativne ribolovce i njihova udruženja, kao i sve zainteresovane za ovu oblast i da na taj način poboljša poslovnu komunikaciju u oblasti ribarstva. Svi zainteresovani - firme, organizacije i pojedinci iz različitih oblasti akvakulture, ribarstva i pratećih grana (opremanja, izdavaštva, kreditiranja, osiguranja, projektovanja, obezbedjenja, transporta...) su dobrodošli da budu izlagači na sajmu.

 

Prezentacija (usmena, power point, slajd, film i sl.) u okviru programa konferencije:

 

5 minuta - 80 EUR

10 minuta - 120 EUR

15 minuta - 160 EUR

20 minuta - 220 EUR

 

U navedene cene su uračunate 2 osobe koje na dan prezentacije imaju sva prava kao svi učesnici savetovanja (materijal, propagandni materijal, osveženja, ručak…)

 

Izložba i predstavljanje na sajmu (propagandni štand)

 

Zakup 1 m kv. prostora na Sajmu u zgradi Poljoprivrednog fakulteta: 20 EUR. Najmanja površina koja se može zakupiti je 3 m kv., a najveća 8 m kv. U navedene cene je uračunata 1 osoba do zakupljenih 4 m kv. i 2 osobe od 5 do 8 m kv., koje tokom trajanja konferencije imaju sva prava kao svi učesnici konferencije (materijal, propagandni materijal, osveženja, ručak…)

 

Izložba i predstavljanje se može obaviti i u toku popodneva prvog dana Konferencije u okviru Centra za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju.

 

Zakup 1 m kv. Na Sajmu u okviru Centra za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju „Mali Dunav“: 10 EUR. Najmanja površina koja se može zakupiti je 3 m kv., a najveća 25 m kv. U navedene cene je uračunata 1 osoba do zakupljenih 5 m kv. i 2 osobe od 6 do 25 m kv., koje tokom trajanja konferencije imaju sva prava kao svi učesnici konferencije (materijal, propagandni materijal, osveženja, ručak…)

 

Predstavljanje u zborniku radova

 

Jedna strana u boji - 100 EUR

Pola strane u boji - 60 EUR

Jedna strana štampana crno belo - 80 EUR

Pola strane štampane crno belo - 40 EUR

 

Sva druga predstavljanja u radu Konferencije i sajma, koja nisu ponuđena, mogu se dogovoriti sa Organizacionim odborom

 

Za rezervacije i informacije obratiti se na:

 

telefon/faks: 011 3168 - 499
web site: www.cefah.agrif.bg.ac.rs
e-mail: ribarstvo@agrif.bg.ac.rs

 

Uplatu izvršiti na žiro račun Poljoprivrednog fakulteta:

 

840-1872666-79 sa pozivom na broj 02 290

 

ili kontaktirati organizatore radi dostave predračuna.

 

Cenovnik usluga i oglašavanja na konferenciji


Generalni donator (1 generalni donator)

 

Mogućnost korišćenja:
- 20 minuta usmene prezentacije delatnosti firme u terminima za reklamu po izboru generalnog donatora na konferenciji
- Reklame u pauzama između predavanja tokom sva tri dana konferencije
- Mogućnost pozivanja 20 počasnih gostiju konferencije
- Oglašavanje u pratećim propagandnim aktivnostima i štampanom materijalu konferencije (u zborniku predavanja na IV strani korica, na pozivnicama, plakatama…)
- Korišćenje 8 m kv. izložbenog prostora na Sajmu tehničkih i tehnoloških dostignuća u zgradi Poljorpivrednog fakulteta

- Korišćenje 20 m kv. izložbenog prostora na Sajmu tehničkih i tehnoloških dostignuća u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju
- Mogućnost podele propagandnog materijala firme na konferenciji

 

Obaveza:
- Uplata na žiro račun fakulteta za finansiranje konferencije u iznosu od 1000 EUR (bruto iznos)
- Uplata svečane večere za učesnike konferencije

 

Donator dana (do 3 donatora dana)

 

Mogućnost korišćenja:
- 15 minuta usmene prezentacije delatnosti firme u terminima o kojima se dogovori donator sa organizatorom, a na izabrani dan donatorstva
- Mini reklame u pauzama između predavanja na konferenciji na izabrani dan trajanja konferencije
- Mogućnost pozivanja 10 počasnih gostiju konferencije
- Oglašavanje u pratećim propagandnim aktivnostima i štampanom materijalu konferencije (u zborniku predavanja na II ili III strani korica, ili unutar zbornika, na pozivnicama, plakatama…)
- Korišćenje 6 m kv. izložbenog prostora na Sajmu tehničkih i tehnoloških dostignuća u zgradi Poljorpivrednog fakulteta

- Korišćenje 15 m kv. izložbenog prostora na Sajmu tehničkih i tehnoloških dostignuća u Centru za ribarstvo i primenjenu hidrobiologiju


- Mogućnost podele propagandnog materijala firme na konferenciji

 

Obaveza:
- Uplata na žiro račun fakulteta za finansiranje savetovanja iznosa od 500 EUR u bruto iznosu
- Obezbeđivanje ribljeg ručka: hrane i pića (po principu švedskog stola) na izabrani dan donatorstva

 

Donatorstvo (neograničen broj)

 

Mogućnost korišćenja:
- 5 minuta usmene prezentacije delatnosti firme u terminima koje odredi organizator
- Pravo pozivanja 2 počasna gosta konferencije
- Oglašavanje u pratećim propagandnim aktivnostima i štampanom materijalu konferencije (na pozivnicama, plakatama, u zborniku predavanja do ½ strane …)
- Korišćenje 3 m kv. izložbenog prostora na Sajmu tehničkih i tehnoloških dostignuća
- Mogućnost podele propagandnog materijala firme na konferenciji

 

Obaveza:
- Uplata na žiro račun fakulteta za finansiranje konferencije iznosa od 250 EUR u bruto iznosu.

Copyright © www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved